مجموعه ورزشی برادران شهید شهبازی دستجردی

مجتمع/مرکز ورزشی

بسته است

مجموعه ورزشی برادران شهید شهبازی دستجردی

مجموعه ورزشی برادران شهید شهبازی دستجردی

مجتمع/مرکز ورزشی

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  2. جمعه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  3. شنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰:۳۰ شب
 • تهران،شهران جنوبی،خ. گلها،خ. گلها یکم شرقی

مکان‌های مرتبط