مجموعه ورزشی بنیاد شهید

مجموعه ورزشی بنیاد شهید

باشگاه تناسب اندام

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه ورزشی بنیاد شهید

باشگاه تناسب اندام

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۱۲ شب – ۷ صبح
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷ صبح – ۱۱:۵۹ شب
  4. یکشنبهکل روز باز است
  5. دوشنبهکل روز باز است
  6. سه‌شنبهکل روز باز است
  7. چهارشنبهکل روز باز است
 • کاشان،میدانگاه آقا،خ. امام خمینی،خ. عبدالهی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط