مجموعه ورزشی رسالت

مجتمع/مرکز ورزشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه ورزشی رسالت

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۶ صبح – ۹ شب
  2. یکشنبه۶ صبح – ۹ شب
  3. دوشنبه۶ صبح – ۹ شب
  4. سه‌شنبه۶ صبح – ۹ شب
  5. چهارشنبه۶ صبح – ۹ شب
  6. پنج‌شنبه۶ صبح – ۹ شب
  7. جمعهکل روز بسته است
 • تهران،تسلیحات،خ. مدنی،کنار‌گذر گلشن دوست

مکان‌های مرتبط