مجموعه ورزشی شهدای شهرداری قم

مجتمع/مرکز ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه ورزشی شهدای شهرداری قم

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  2. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  3. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۲۰ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  6. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
  7. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۲۰ ظهر
 • قم،خاکفرج،بلوار امام موسی صدر،خ. امام موسی صدرهفتم

مکان‌های مرتبط