مجموعه ورزشی شهید پناهی

مجتمع/مرکز ورزشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه ورزشی شهید پناهی

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعه۱۰ صبح – ۶ شب
  2. شنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  3. یکشنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  4. دوشنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  5. سه‌شنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  6. چهارشنبه۱۰ صبح – ۶ شب
  7. پنج‌شنبه۱۰ صبح – ۶ شب
 • تهران،شوش،خ. رضایی،خ. ارج

مکان‌های مرتبط