مجموعه ورزشی مهران

مجتمع/مرکز ورزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه ورزشی مهران

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  2. دوشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  5. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
 • مشهد،ده دی،خ. امام خمینی،میدان ده دی،خ. رازی شرقی

مکان‌های مرتبط