مجموعه ورزشی مهرورزان واحد

استخر شنا

باز است

مجموعه ورزشی مهرورزان واحد

مجموعه ورزشی مهرورزان واحد

استخر شنا

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. جمعه۸ صبح – ۱۰ شب
 • تهران،صاحب الزمان،بلوار پاسدار گمنام

مکان‌های مرتبط