مجموعه ورزشی چهل جریب

مدرسه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مجموعه ورزشی چهل جریب

مدرسه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  2. جمعه۸ صبح – ۱۱ شب
  3. شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۱ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۱۱ شب
 • کاشان،میدان کهنه،خ. شریعتی،خ. رافضی دهم

مکان‌های مرتبط