مخابرات شهید صدوقی

اداره مخابرات

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مخابرات شهید صدوقی

اداره مخابرات

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۱۲ ظهر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  4. یکشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  5. دوشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  6. سه‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  7. چهارشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
 • فردیس،خ. چهلم