هنرستان فنی خیامی

مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

هنرستان فنی خیامی

مدرسه

0 از 0 نظر

  • بیرجند،ابو علی سینا،بلوار غفاری،خ. معلم سی و سه

مکان‌های مرتبط