مدرسه حاج سری

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه حاج سری

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • اراک،تپه مستوفی،خ. شریعتی،خ. طالقانی