مدرسه دخترانه مریم

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه دخترانه مریم

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • شهرستان خور بیابانک،خ. کنارگذر،کنارگذر شصت و دو