مدرسه شهید روشنی

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه شهید روشنی

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • اردبیل،سلطان آباد،خ. معادی،خ. خدنگی