مدرسه شهید صفری

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه شهید صفری

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • اردبیل،پناه آباد،خ. دلیر،خ. صارمی،خ. مهدیه دوم