مدرسه شهید علی علمی

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه شهید علی علمی

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • نقده،بهشتی،خ. ورزش

مکان‌های مرتبط