مدرسه شهید فرزانه

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه شهید فرزانه

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • اردبیل،معمار،خ. نائبی،خ. اسماعیل بیگ

مکان‌های مرتبط