مدرسه فاطمه

مدرسه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه فاطمه

مدرسه

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  4. یکشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۵ عصر
 • اندیشه،فاز پنج اندیشه،خ. همت،خ. فکوری

مکان‌های مرتبط