مدرسه مهدی زاده

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه مهدی زاده

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • اردبیل،یحیی آباد یک،خ. وحدت،خ. اعتباری،خ. حضرتی دوم