مدرسه ۱۳ آبان شهید ملاحیدر فهیم

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مدرسه ۱۳ آبان شهید ملاحیدر فهیم

ساختمان

0 از 0 نظر

  • سنندج،تازه آباد،بلوار بهشتی،بلوار کشاورز

مکان‌های مرتبط