مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

مکان‌های مرتبط