مرکز آموزش فنی و حرفه ای خمین

مؤسسه آموزشی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خمین

مؤسسه آموزشی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • خمین،بنیاد،میدان شهدا،بلوار صدوقی