مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ استهبان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ استهبان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبه۸ صبح – ۷ شب
  4. یکشنبه۸ صبح – ۷ شب
  5. دوشنبه۸ صبح – ۷ شب
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۷ شب
 • استهبان،کشاورز،بلوار قائم،بلوار امام حسین