مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بیاضیان

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بیاضیان

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • آبیک،مطهری،خ. طالقانی،بلوار امام خمینی

مکان‌های مرتبط