مرکز بهداشت شبانه روزی اوارشک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز بهداشت شبانه روزی اوارشک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبهکل روز باز است
  2. چهارشنبهکل روز باز است
  3. پنج‌شنبهکل روز باز است
  4. جمعهکل روز باز است
  5. شنبهکل روز باز است
  6. یکشنبهکل روز باز است
  7. دوشنبهکل روز باز است
 • شهرستان مشهد،جاده صید آباد

مکان‌های مرتبط