مرکز بهداشت شهرستان اراک

کلینیک

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز بهداشت شهرستان اراک

کلینیک

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. یکشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  2. دوشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  3. سه‌شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  4. چهارشنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  5. پنج‌شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۷:۱۵ صبح – ۲:۱۵ ظهر
 • اراک،بهشتی فاز دو،میدان سلامت،خ. وحدت اسلامی

مکان‌های مرتبط