مرکز بهداشت شهرستان قم

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز بهداشت شهرستان قم

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • قم،خ. پاسدار،خ. بهشتی

مکان‌های مرتبط