مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای

مدرسه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای

مدرسه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۹ صبح – ۵ عصر
  2. یکشنبه۹ صبح – ۵ عصر
  3. دوشنبه۹ صبح – ۵ عصر
  4. سه‌شنبه۹ صبح – ۵ عصر
  5. چهارشنبه۹ صبح – ۵ عصر
  6. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  7. جمعهکل روز بسته است
 • کرج،بلوار تربیت معلم،بلوار تربیت مربی