مرکز تلفن دیجیتال شهدای لارستان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز تلفن دیجیتال شهدای لارستان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. جمعهکل روز بسته است
  3. شنبهکل روز بسته است
  4. یکشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. دوشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. سه‌شنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. چهارشنبه۸ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • لار،باغ انجیر،میدان فرمانداری،بلوار دانشجو