مرکز خدمات جامع سلامت حضرت علی اصغر

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز خدمات جامع سلامت حضرت علی اصغر

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. جمعهکل روز بسته است
 • کرج،باغستان غربی،بلوار شبنمها،بلوار ولیعصر