مرکز خرید میرداماد

مرکز خرید

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز خرید میرداماد

مرکز خرید

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  2. چهارشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  3. پنج‌شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  4. جمعه۴ عصر – ۱۰ شب
  5. شنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  6. یکشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
  7. دوشنبه۹ صبح – ۱۰ شب
 • تهران،داوودیه،بلوار میرداماد،خ. رودبار شرقی

مکان‌های مرتبط