مرکز خیریه سالمندان حضرت زهرا یزد

کلبه‌ی کوهستانی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز خیریه سالمندان حضرت زهرا یزد

کلبه‌ی کوهستانی

0 از 0 نظر

  • تفت،ب. یزد