مرکز سلامت جامعه شهید مهدی سبزه پرور

کلینیک

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز سلامت جامعه شهید مهدی سبزه پرور

کلینیک

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. جمعه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  6. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  7. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • کرج،اسلام آباد،خ. علی محمدی،خ. چمران