مرکز سلامت ۱۷ شهریور جنوبی ۳

پایانه اتوبوس / ترمینال

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز سلامت ۱۷ شهریور جنوبی ۳

پایانه اتوبوس / ترمینال

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر
 • تهران،مطهری،خ. هفده شهریور،خ. امید