مرکز قائم

اداره مخابرات

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز قائم

اداره مخابرات

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  2. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  3. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  4. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
  7. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۳:۳۰ عصر
 • خرم‌آباد،فازیک انتظامی،بلوار پژوهنده،بلوار ولیعصر