مرکز مخابراتی شهید فرداسدی

اداره مخابرات

بسته است

مرکز مخابراتی شهید فرداسدی

مرکز مخابراتی شهید فرداسدی

اداره مخابرات

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر
  2. یکشنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر
  3. دوشنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر
  7. جمعهکل روز بسته است
 • تهران،جی،خ. آزادی،کنارگذر آزادی،خ. نجارزادگان