مرکز مخابرات امام خمینی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات امام خمینی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۵ عصر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۵ عصر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۵ عصر
 • اصفهان،مارون،کنارگذر امام خمینی،خ. جهان فولاد