مرکز مخابرات شهید توکلی

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات شهید توکلی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  3. یکشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  4. دوشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  5. سه‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  6. چهارشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  7. پنج‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
 • تهران،تهرانسر شمالی،کنار‌گذر لشگری،خ. چهارم شرقی