مرکز مخابرات شهید حق شناس

دفتر دولتی

بسته است

مرکز مخابرات شهید حق شناس

مرکز مخابرات شهید حق شناس

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  2. چهارشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  3. پنج‌شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  4. جمعه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  5. شنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  6. یکشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
  7. دوشنبه۷:۴۵ صبح – ۴ عصر
 • تهران،گلستان،بلوار امیرکبیر،خ. گلفام،خ. بنفشه ششم