مرکز مخابرات شهید غریبی

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات شهید غریبی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  2. پنج‌شنبه۸ – ۱۱:۴۵ صبح
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  5. یکشنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  6. دوشنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۳:۴۵ عصر
 • تهران،حکمت،بلوار کاوه،خ. دوازده متری قیطریه،خ. ذاکری