مرکز مخابرات شهید مفتح خیرآباد

مرکز مخابرات شهید مفتح خیرآباد

اداره مخابرات

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات شهید مفتح خیرآباد

اداره مخابرات

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • شهرستان ورامین،ریحان آباد،خ. سیراوند

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...