مرکز مخابرات شهید منتظری

مرکز مخابرات شهید منتظری

اداره مخابرات

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات شهید منتظری

اداره مخابرات

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
  • اصفهان،آتشگاه،کنارگذر خرازی،بلوار آتشگاه

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...