مرکز مخابرات مطهری

اداره مخابرات

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات مطهری

اداره مخابرات

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • زنجان،منتظری،خ. امام خمینی،خ. مطهری