مرکز مخابرات گلپایگان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مخابرات گلپایگان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  5. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • گلپایگان،گلپایگان،خ. رجایی،میدان هفده شهریور