مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شاندیز

کاربری

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شاندیز

کاربری

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعه۹ صبح – ۲ ظهر
  2. شنبه۷:۳۰ صبح – ۴ عصر
  3. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۴ عصر
  4. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۴ عصر
  5. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۴ عصر
  6. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۴ عصر
  7. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲ ظهر
 • شاندیز،خ. میدان

مکان‌های مرتبط