مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک فشم

مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک فشم

کاربری

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک فشم

کاربری

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. یکشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  2. دوشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  3. سه‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  4. چهارشنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
  5. پنج‌شنبه۷:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۷:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر
 • شهرستان شمیرانات،جاده آهار،بلوار امام علی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط