سوال و جواب - مرکز واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسلامی (باغ نی)+نوع واکسن، تلفن، ساعت کاری | نقشه و مسیریاب بلد

واکسن استرازنکا موجوده؟

سلام واکسن پاستو کوو پلاس موجود هست؟

سلام امروز استرا هست؟

سلام حدوداً چقدر طول می‌کشه که ده نفر برای آسترازنکا جمع بشن