مرکز پزشکی هسته ای رازی

مرکز پزشکی هسته ای رازی

پزشک

بسته است

مرکز پزشکی هسته ای رازی

مرکز پزشکی هسته ای رازی

پزشک

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ – ۸:۳۰ صبح
  3. یکشنبه۸ – ۸:۳۰ صبح
  4. دوشنبه۸ – ۸:۳۰ صبح
  5. سه‌شنبه۸ – ۸:۳۰ صبح
  6. چهارشنبه۸ – ۸:۳۰ صبح
  7. پنج‌شنبه۸ – ۸:۳۰ صبح
 • تهران،پرستار،کنارگذر پیروزی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...