مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محیط کالج

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محیط کالج

0 از 0 نظر

  • کرج،شهر صنعتی،خ. ذوب آهن،بلوار کامیوندار