مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خوزستان

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خوزستان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات خوزستان

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • باز است

  1. جمعهکل روز باز است
  2. شنبهکل روز بسته است
  3. یکشنبهکل روز بسته است
  4. دوشنبهکل روز باز است
  5. سه‌شنبهکل روز باز است
  6. چهارشنبهکل روز باز است
  7. پنج‌شنبهکل روز باز است
 • شهرستان اهواز،صنایع فولاد،بلوار نفت

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...