مسجدبنی هاشم

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

مسجدبنی هاشم

ساختمان

0 از 0 نظر

  • تبریز،پل سنگی،خ. شهید عبدالهی

مکان‌های مرتبط